Μπλοκ

Εκτυπώστε μπλοκ σημειώσεων σε κάθε διάσταση και τύπο χαρτιού. Με αρίθμηση ή χωρίς, με ρίγες, καρέ, κατ ριγέ ή λευκό, με περφορέ ή σπιράλ και τρύπες για αρχειοθέτηση. Χρησιμοποιήστε το ως μπλοκ εταιρικό στο γραφείο για σημειώσεις ή ως διαφημιστικό δώρο.